Traditionele levenhypotheek

Bij deze hypotheekvorm wordt er door middel van een levensverzekering gespaard voor de aflossing. De hoogte van de einduitkering is niet gegarandeerd. Het woord traditioneel duidt erop dat er inmiddels modernere varianten van deze hypotheekvorm zijn.

De kenmerken

  • Er is geen verplichte aflossing tijdens de looptijd.
  • U heeft vaste maandelijkse lasten. Die bestaan uit rente en premie.
  • U profiteert maximaal van de fiscale mogelijkheden.
  • Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheek in principe (gedeeltelijk) afgelost met de kapitaalverzekering.
  • De uitkering van de gespaarde of belegde premies is belastingvrij, mits aan de fiscale voorwaarden is voldaan.
  • Vaak geldt een gegarandeerde rekenrente van 3%, met de kans op een hoger rendement.
  • De combinatie hypotheekverstrekker/ verzekeraar ligt niet vast, maar is vrij.
  • Hyotheekrenteaftrek alleen voor oude gevallen (afgesloten voor 1-1-2013).

Nieuwe hypotheken geen renteaftrek

Op een traditionele levenshypotheek wordt tijdens de looptijd niet afgelost. In plaats daarvan wordt gespaard voor een aflossing ineens aan het eind van de looptijd.Hiermee voldoet u dus niet aan de aflossingseis van het nieuwe regime per 1 januari 2013. Dit betekent dat bij een nieuwe traditionele levenshypotheek geen hypotheekrenteaftrek mogelijk is. Omdat de hypotheek in dat geval in box 3 van de inkomstenbelasting valt tellen schuld en gespaard kapitaal beide mee bij het bepalen van de grondslag voor de vermogensrendementsheffing. Alleen alsde hypotheek voor 1 januari 2013 is afgesloten is hypotheekrenteaftrek mogelijk. Oversluiten van deze 'oude gevallen' is wel mogelijk met behoud van de renteaftrek.

Garantie tot 60%

In de meeste gevallen krijgt u een gegarandeerde rentevergoeding over het spaardeel van 3%. Dit wordt de vaste rekenrente genoemd. Deze rentevergoeding zorgt voor een uitkering van 60% tot 70% van de hypotheekschuld aan het einde van de looptijd of bij overlijden van de verzekerde. Voor deze verzekering betaalt u iedere termijn een vaste premie.

Hoger rendement

Meestal is het rendement dat de verzekeraar met de premie behaalt hoger dan 3%, wat uiteindelijk een hogere einduitkering oplevert. Daarom is er aan het einde van de looptijd over het algemeen voldoende kapitaal om de hypotheek volledig af te lossen.

Eindbedrag niet gegarandeerd

Bij een traditionele levenhypotheek is de opbouw van het kapitaal (deels) afhankelijk van het behaalde rendement. Daarom staat het eindbedrag van tevoren niet vast. Onze adviseurs kunnen u uitvoerig informeren over de afweging tussen rendement en risico.

Fiscale vrijstelling

Bij hypotheken gecombineerd met een levensverzekering maak je gebruik van een speciale fiscale vrijstelling: de zogenaamde "fiscale vrijstelling voor kapitaalverzekeringen eigen woning". Deze vrijstelling houdt in dat je gedurende 15 of 20 jaar belastingvrij een kapitaal kunt opbouwen. Je betaalt geen belasting over het opgebouwde vermogen (het valt in box I) en ook de uitkeringen zijn belastingvrij. De maximale vrijstelling na ten minste 20 jaar sparen bedraagt € 157.000,- per persoon. De vrijstellingen zijn eenmalig per verzekerde en gelden ook als er wordt uitgekeerd bij overlijden. Bent u gehuwd of woont u samen? Dan kunt u zelfs rekenen op het dubbele: € 314.000,-. Voorwaarde is wel dat u 20 jaar lang aaneengesloten premie heeft betaald. Daarbij mag de hoogste jaarpremie niet meer dan tien maal de laagste jaarpremie bedragen.

Contact

Heeft u een tradiotionele levenhypotheek en wilt u deze oversluiten of omzetten naar een andere hypotheekvorm? Neem dan contact op via onderstaande button.

Contact