Spaarhypotheek

Zekerheid is het sleutelwoord bij een spaarhypotheek. Aan het einde van de looptijd is er altijd voldoende gespaard om de hypotheekschuld af te lossen.

De kenmerken

  • Er is geen verplichte aflossing tijdens de looptijd.
  • Vaste maandelijkse lasten,.die bestaan uit rente en premie.
  • Het spaardeel van de premie kan belastingvrij renderen in box I.
  • De uitkering van de gespaarde premies is belastingvrij mits aan de fiscale voorwaarden wordt voldaan.
  • De fiscale mogelijkheden worden maximaal benut.
  • Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheek gegarandeerd afgelost.
  • Verzekeren van het overlijdensrisico is verplicht.
  • Hyotheekrenteaftrek alleen voor oude gevallen (afgesloten voor 1-1-2013).

Nieuwe hypotheken geen renteaftrek

Op een spaarhypotheek wordt tijdens de looptijd niet afgelost. In plaats daarvan wordt gespaard voor een aflossing ineens aan het eind van de looptijd. Met een spaarhypotheek voldoet u dus niet aan de aflossingseis van het nieuwe regime per 1 januari 2013. Dit betekent dat bij een nieuwe spaarhypotheek geen hypotheekrenteaftrek mogelijk is. Omdat de hypotheek in dat geval in box 3 van de inkomstenbelasting valt tellen schuld en gespaard kapitaal beide mee bij het bepalen van de grondslag voor de vermogensrendementsheffing. Alleen als een bankspaar hypotheek voor 1 januari 2013 is afgesloten is hypotheekrenteaftrek mogelijk. Oversluiten van deze 'oude gevallen' is wel mogelijk met behoud van de renteaftrek.

Sparen

Bij een spaarhypotheek spaar u voor de aflossing van je hypotheekschuld. Uw maandelijkse lasten bestaan voor een deel uit hypotheekrente en voor een deel uit premie. Over het grootste deel van die premie wordt rente vergoed. Het rentepercentage dat u krijgt is gelijk aan het percentage hypotheekrente dat u betaalt. Aan het einde van de looptijd is het totaal van de betaalde premies en de rentevergoeding daarover, gelijk aan je hypotheekschuld.

Lage rente, hoge premie en andersom

Is de hypotheekrente laag? Dan is ook de rente over je spaartegoed laag. Een lage rente houdt in dat u relatief veel premie zult moeten inleggen om voldoende te sparen. Is de rente hoog, dan hoeft u ook minder premie te betalen.Bij een eventuele renteherziening reageren dje maandlasten dus niet zo heftig. En dat is voor veel mensen een geruststellende gedachte.

Overlijdensrisico

Een spaarhypotheek wordt over het algemeen inclusief een overlijdensrisicodekking afgesloten. Een klein deel van de premie wordt voor het overlijdensrisico gebruikt, de rest kan worden gespaard.

Fiscale vrijstelling

Bij hypotheken gecombineerd met een levensverzekering maak je gebruik van een speciale fiscale vrijstelling: de zogenaamde "fiscale vrijstelling voor kapitaalverzekeringen eigen woning". Deze vrijstelling houdt in dat je gedurende 15 of 20 jaar belastingvrij een kapitaal kunt opbouwen. Je betaalt geen belasting over het opgebouwde vermogen (het valt in box I) en ook de uitkeringen zijn belastingvrij. De maximale vrijstelling na ten minste 20 jaar sparen bedraagt € 157.000,- per persoon. De vrijstellingen zijn eenmalig per verzekerde en gelden ook als er wordt uitgekeerd bij overlijden. Bent u gehuwd of woont u samen? Dan kunt u zelfs rekenen op het dubbele: € 314.000,-. Voorwaarde is wel dat u 20 jaar lang aaneengesloten premie heeft betaald. Daarbij mag de hoogste jaarpremie niet meer dan tien maal de laagste jaarpremie bedragen.

Bijzondere constructies

Bij spaarhypotheken kunt u een aantal bijzondere constructies afspreken voor de betaling van je premie. De meest toegepaste constructies zijn de hoog-laag premiebetaling al dan niet in combinatie met een premiedepot. Wilt u meer weten of wilt u een spaarhypotheek overlsuiten of omzetten naar een ander type hypotheek? Neem contact op via onderstaande button en vraag ernaar bij onze adviseurs.

Contact