Bankspaar Hypotheek

De Bankspaar Hypotheek

De Bankspaar Hypotheek lijkt in de basis op een traditionele spaarhypotheek. De spaarrekening is gekoppeld aan de hypothecaire lening. De te ontvangen spaarrente is gelijk aan de te betalen hypotheekrente, waardoor de rentestand nauwelijks van invloed is op de maandlasten. Het eindkapitaal is gegarandeerd via de spaarrekening. Aan de spaarrekening worden wel fiscale eisen gesteld. Om te profiteren van de belastingvrijstelling over het spaargedeelte moet bijvoorbeeld ten minste 15 jaar premie betaald zijn. De maximale vrijstelling van € 157.000 per persoon is pas van toepassing als 20 jaar premie is betaald.

De kenmerken

  • Er is geen verplichte aflossing tijdens de looptijd.
  • Vaste maandelijkse lasten, bestaande uit rente en premie.
  • Het spaardeel van de premie kan belastingvrij renderen in box I.
  • De uitkering van de gespaarde premies is belastingvrij mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
  • De fiscale mogelijkheden worden maximaal benut.
  • Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheek gegarandeerd afgelost.
  • Verzekeren van het overlijdensrisico is niet verplicht.
  • Hyotheekrenteaftrek alleen voor oude gevallen (afgesloten voor 1-1-2013).

Nieuwe hypotheken geen renteaftrek

Op een bankspaar hypotheek wordt tijdens de looptijd niet afgelost. In plaats daarvan wordt op een rekening gespaard voor een aflossing ineens aan het einde van de looptijd. Met een bankspaar hypotheek voldoet u dus niet aan de aflossingseis van het nieuwe regime per 1 januari 2013. Dit betekent dat bij een nieuwe bankspaar hypotheek geen hypotheekrenteaftrek mogelijk is. Omdat de hypotheek in dat geval in box 3 van de inkomstenbelasting valt telt de schuld wel mee bij het bepalen van de grondslag voor de vermogensrendementsheffing. Alleen als een bankspaar hypotheek voor 1 januari 2013 is afgesloten is hypotheekrenteaftrek mogelijk. Oversluiten van deze 'oude gevallen' is wel mogelijk met behoud van de hypotheekrenteaftrek.

N.B.: Het belastingvoordeel in de figuur hierboven is alleen van toepassing op oude gevallen (voor 1-1-2013);
de risicopremie is vrijwillig.

Hoog/laag constructie

Het is mogelijk aan het begin van de looptijd meer spaartegoed in te leggen. Deze hoge inleggen renderen langer, waardoor gedurende de resterende looptijd minder inleg nodig is. Om de fiscale vrijstelling te behouden mag de hoogste inleg maximaal 10 maal zo hoog zijn als de laagste inleg.

Verzekering NIET verplicht

Bij de Bankspaar Hypotheek is geen enkele verzekering verplicht. Zelfs geen overlijdensrisicoverzekering. Dit bespaart kosten. Mocht u wel een overlijdensrisicoverzekering willen, dan kunt u zelf bepalen bij welke maatschappij en voor welk bedrag. Er is namelijk geen koppeling tussen de hypotheek en de verzekering.

Contact

Wilt u meer weten over de regels rond de bankspaar hypotheek of één van de andere hypotheekvormen, neem dan vrijblijvend contact op via onderstaande button.

Contact