Klantenservice 038 - 385 73 17

Bel mij terug voor een afspraak

Kosteloos eerste gesprek

Deskundig en betrouwbaar

Altijd de laagste rente en scherpste prijs

Nationale Hypotheek Garantie

Garantie raadzaam

Ongeveer 30 procent van de nieuwe hypotheken wordt afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG); in het lagere prijssegment is dit zelfs 70 tot 80 procent. NHG is een garantie die u onder enkele voorwaarden kunt krijgen als u geld leent om de koop of verbouw van een huis mogelijk te maken. Het is niet verplicht, maar er gebruik van maken is raadzaam. Wanneer een hypotheek wordt afgesloten, maakt u samen met de kredietverstrekker afspraken over de betaling van lasten. Maar als u door omstandigheden, werkeloosheid, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid of overlijden van uw partner tijdelijk uw hypotheek niet meer kunt betalen, biedt NHG u de Woonlastenfaciliteit. Daarmee krijgt u extra tijd om betalingsproblemen op te lossen. Mocht u langere tijd niet meer in staat zijn om aan de betalingsverplichting te voldoen, dan kan uw woning worden verkocht. Als de opbrengst lager is dan het bedrag dat u nog moet betalen, ontstaat er een restantschuld. Deze wordt kwijtgescholden als blijkt dat u buiten uw schuld in de problemen bent gekomen en u er alles aan heeft gedaan om de restantschuld te beperken.

Nieuwe woning met NHG

De belangrijkste voorwaarde is dat de totale kosten - met inbegrip van notariskosten, afsluitprovisie, eventuele verbouwingskosten en overige kosten - maximaal € 290.000,00 bedragen.
U kunt het totale aankoopbedrag financieren, inclusief de bijkomende kosten. Bij aankoop van een bestaande woning mag de koopsom plus eventuele verbouwingskosten dus niet meer bedragen dan € 273.584,90. Bij aankoop van een nieuwbouwwoning is de maximale koop-/aanneemsom inclusief meerwerk € 273.584,90. NHG rekent standaard met 6% bijkomende kosten.

Wijziging kostengrens per 10 juli 2015

Per 10 juli 2015 wordt de kostengrens verlaagd van € 265.000.00 naar € 245.000.00. Ook de nieuwe grens is inclusief notariskosten, afsluitprovisie, eventuele verbouwingskosten en overige kosten. De nieuwe grens geldt voor alle aanvragen vanaf 10 juli.
Wilt u weten wat de maximale koopsom excl. kosten per 10 juli bedraagt neem dan contact met ons op via de button onderaan deze pagina.

Verbouwing met NHG

Als u uw woning verbouwt, kunt u de kosten van een verbouwing (bij een bestaande woning) of meerwerk (bij nieuwbouw) meefinancieren met NHG. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe badkamer, luxe keuken, dakkapel of aanbouw, maar ook aan achterstallig onderhoud of de aanleg van een fraaie tuin. Zelfs het leggen van een parketvloer kan op deze wijze worden meegefinancierd. Het gaat hier immers stuk voor stuk om verbouwing en/of verbeteringen aan uw woning. Voor een verboouwing met NHG gelden specifieke voorwaarden, zoals een verklaring verbouwing en een depotverplichting.
Als u wilt weten of uw verbouwingsplannen passen binnen de NHG dan kunt contact met ons opnemen via de button onderaan deze pagina.

Bestaande hypotheek onder NHG brengen

Bent u eigenaar van een bestaande woning met een lopende hypotheek zonder NHG? Onder bepaalde voorwaarden komt u dan alsnog voor NHG in aanmerking. Een geruststellende gedachte, zeker in onzekere tijden. Het belangrijkste criterium is dat u investeert in kwaliteitsverbetering van uw woning. Dat kan in de vorm van achterstallig onderhoud, maar ook uitbreiding, verbetering en/of energiebesparende voorzieningen worden als kwaliteitsverbetering gezien. Om de betreffende maatregelen te financieren, kunt u een aanvullende lening afsluiten. Ook kunt u uw bestaande hypotheek oversluiten met kwaliteitsverbetering en het hypotheekbedrag tegelijkertijd verhogen. Wilt u meer weten wat voor u de beste optie is, neem dan contact met ons op via de button hieronder.

Contact