Aflossingsvrije hypotheek

De naam zegt het al: bij deze hypotheekvorm wordt in principe niet afgelost. Hierdoor blijven de maandlasten laag. Er wordt immers alleen rente betaald over de hypotheekschuld en geen aflossing. Dit betekent dus ook dat aan het eind van de looptijd het gehele bedrag uit eigen vermogen moet worden terugbetaald, of de hypotheek moet worden verlengd.

De kenmerken

  • Er wordt geen verplichte aflossing betaald, alleen hypotheekrente.
  • Hypotheekrenteaftrek is alleen mogelijk voor oude gevallen (hypotheken afgsloten voor 1-1-2013).
  • Bij oversluiten van een 'oude hypotheek' blijft renteaftrek wel behouden.
  • Het leenbedrag kan meestal niet hoger zijn dan 50% van de marktwaarde van het huis.
  • Vrijwillig aflossen is wel mogelijk.

Geen aflossing

Het nadeel van deze hypotheekvorm is dat de hypotheek niet is afgedekt door aflossing of een aflossingsverzekering. In sommige gevallen hoeft dat ook niet, bijvoorbeeld als de waarde van het huis toereikend is. Een aflossingsvrije hypotheek kan interessant zijn om een deel van het kapitaal in het huis vrij te maken, bijvoorbeeld als aanvulling op het pensioen of om tijdelijk iets meer te lenen dan 104% van de marktwaarde van het huis.

N.B.: Het belastingvoordeel in de figuur hierboven is alleen van toepassing op oude gevallen (voor 1-1-2013).

 

Nieuwe hypotheken geen renteaftrek

Bij een nieuwe aflossingsvrije hypotheek is geen renteaftrek mogelijk. Omdat de hypotheek in dat geval in box 3 van de inkomstenbelasting valt telt de schuld wel mee bij het bepalen van de grondslag voor de vermogensrendementsheffing.

NHG

Volgens de Gedragscode Hypothecaire Financiering mag een aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan maximaal 50% van de marktwaarde van de woning . Alleen als er aanmerkelijk meer inkomen is dan noodzakelijke voor de hypotheek kan dat percentage hoger zijn. Is er sprake van meer hypotheekdelen dan wordt daarbij gekeken naar het inkomen dat nodig is voor de totale hypotheek, niet alleen het aflossingsvrije deel.

Overlijdensrisico en arbeidsongeschiktheid

Aan de aflossingsvrije hypotheek is niet standaard een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld. Sommige geldverstrekkers stellen het afsluiten van zo'n verzekering wel als voorwaarde. Ook als de geldverstrekker dit niet verplicht kan het verstandig zijn toch (een deel van) het hypotheekbedrag te verzekeren bij overlijden. Ook kan het verstandig zijn een verzekering af sluiten om (een deel van) de maandlasten vergoed te krijgen bij arbeidsongeschiktheid.

Contact

Wilt u meer weten over de regels rond de aflossingsvrije hypotheek of één van de andere hypotheekvormen, neem dan vrijblijvend contact op via onderstaande button.

Contact