Privacy & Cookie Statement

In ons Privacy- en Cookiestatement geven wij informatie over privacy, cookies en een overzicht van de specifieke cookies die worden gebruikt op onze website.

Algemeen

Bij bezoek aan deze website kan Hypotheek Info Punt B.V. (hierna te noemen ‘Hypotheek Info Punt’) gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Hypotheek Info Punt uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Door de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid. Dit Privacy & Cookie Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van cookies op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Persoonsgegevens

Voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren kan het noodzakelijk zijn, dat wij persoonsgegevens bij u opvragen en deze verwerken in onze administratie of advies- en offerteprogramma’s. Deze persoonsgegevens kunnen we delen met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren/administreren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting

 

Hypotheek Info Punt acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met [email protected]  

Websites van derden

Dit Privacy & Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Een dergelijk verzoek stuurt u naar Hypotheek Info Punt, postbus 80, 8060 AB Hasselt.                                                               

Cookies

Hypotheek Info Punt maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website naar uw computer, tablet of telefoon wordt gestuurd. Bij een vervolgbezoek aan onze website kunnen deze cookies worden herkend.

Soorten cookies

Er zijn verschillende soorten cookies, zoals:

Functionele cookies
Dit zijn bestandjes die nodig zijn om een website voor u goed en gemakkelijk te laten werken. Bij functionele cookies gaat het bijvoorbeeld om de functie waarmee u een product in een winkelmandje kan plaatsen of bij een later bezoek herkenbaar is en niet opnieuw hoeft in te loggen.

Analytische cookies
Via deze cookies kan de eigenaar van een website inzicht krijgen in het gebruik van de site. Welke pagina’s worden vaak of minder vaak bezocht. Komen bezoekers overdag of juist na werktijd. Het gaat hierbij om cookies die alleen algemene informatie en geen informatie over een individuele bezoeker opleveren.

Tracking cookies
Tracking cookies zijn bestanden die bedoeld zijn om het surfgedrag van een individuele bezoeker vast te leggen. In de praktijk worden deze cookies gebruikt om klantgerichte aanbiedingen te doen. Heeft u bijvoorbeeld gekeken naar een hypotheek, dan kunt u in de weken daarna met informatie en aanbiedingen over een hypotheek benaderd worden.

Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Afmelden Cookies

Wilt u geen cookies meer ontvangen, dan kunt u dit via de instellingen onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers aanpassen.

Wijzigingen Privacy & Cookie Statement

Hypotheek Info Punt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy & Cookiestatement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy & Cookiestatement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact