Moderne levenhypotheek

De kenmerken

 • Er is geen verplichte aflossing tijdens de looptijd.
 • Vaste maandelijkse lasten die alleen bestaan uit rente en premie.
 • U profiteert maximaal van de fiscale mogelijkheden.
 • Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheek (gedeeltelijk) afgelost met de uitkering van de kapitaalverzekering.
 • De uitkering van de gespaarde of belegde premies is belastingvrij, mits aan de fiscale voorwaarden is voldaan.
 • Het rendement is niet gegarandeerd, maar afhankelijk van het beleggingsresultaat.
 • De premies worden belegd in units, met een ruime keuze aan beleggingsmogelijkheden.
 • De constructie is zeer flexibel bij tussentijdse wijzigingen.
 • De combinatie hypotheekverstrekker / verzekeraar ligt niet vast, maar is vrij.
 • Premies worden vastgesteld op basis van het zogenaamde "universal-life principe".
 • Niet altijd zekerheid over beschikbaar kapitaal op einddatum.
 • Hyotheekrenteaftrek alleen voor oude gevallen (hypotheken van voor 1-1-2013).

Het principe "universal-life"

U betaalt maandelijks een van te voren afgesproken premie. De verhouding tussen de premie voor de overlijdensrisicodekking (risicopremie) en de premie voor de kapitaalopbouw (spaarpremie) wordt echter iedere maand opnieuw vastgesteld. De hoogte van de risicopremie is afhankelijk van je leeftijd en de hoogte van het benodigde kapitaal bij overlijden. Hoe hoger de opgebouwde waarde des te minder er verzekerd hoeft te worden bij overlijden. Naarmate de verzekering langer loopt hoeft er dus steeds minder risicokapiaal te worden verzekerd. Hierdoor kan over het algemeen de risicopremie relatief laag blijven waardoor er een groter deel van de premie kan worden belegd. De premies voor verzekeringen volgens het "universal-life principe" zijn in de praktijk ook al wat lager dan de traditionele varianten, dat maakt deze verzekeringsvorm extra interessant.

Verschil met Hybride hypotheek

De moderne levenhypotheek en hybride hypotheek lijken veel op elkaar. Verschil is dat bij de moderne levenhypotheek de premie geheel wordt belegd terwijl het bij de hybride hypotheek ook mogelijk is om met (een deel van) de premie te sparen. Let op, ook bij de moderne levenhypotheekwordt gesproken over het 'spaardeel', maar het gaat hier dus wel degelijk om beleggen.

Flexibiliteit

U kunt de dekking van de verzekering vrij eenvoudig (tijdelijk) wijzigen, als de omstandigheden daar aanleiding toe geven. Uw adviseur van HIP kan u hier meer over vertellen.

Unitbeleggen

Bij een moderne levenhypotheek kunt u kiezen uit veel beleggingsmogelijkheden. Daarom wordt deze hypotheekvorm soms ten onrechte een beleggingshypotheek genoemd. Met de spaarpremie worden units aangekocht in één of meer beleggingsfondsen. Dat kunnen beleggingsfondsen van de hypotheekverstrekker zelf zijn, maar het mogen ook andere beleggingsfondsen zijn. Deze manier van beleggen wordt "unit-linked" beleggen genoemd.

Het eindbedrag niet gegarandeerd

Het spaardeel van de premie kan tijdens de looptijd van de hypotheek variëren. Bovendien kun je steeds opnieuw bepalen hoe dat spaardeel belegd gaat worden. Het uiteindelijke eindbedrag is dus afhankelijk van al die keuzes. Soms is het rendement op het spaardeel daarom hoger dan bijvoorbeeld bij een spaarhypotheek, maar het eindbedrag is niet gegarandeerd.

Fiscale consequenties van een hoger eindbedrag

De kans bestaat dat u bij deze hypotheekvorm meer vermogen opbouwt dan de grootte van de hypotheekschuld. Aan het einde van de looptijd van de hypotheek heeft dat fiscale gevolgen. De uitkering van het kapitaal is namelijk onbelast tot maximaal de hoogte van de hypotheekschuld of de wettelijke vrijstellingsbedragen. Over alles wat meer gespaard is moet dus belasting worden betaald. Hoe dat precies zit kan de adviseur van HIP u vertellen.

Fiscale vrijstelling

Bij hypotheken gecombineerd met een levensverzekering maak je gebruik van een speciale fiscale vrijstelling: de zogenaamde "fiscale vrijstelling voor kapitaalverzekeringen eigen woning". Deze vrijstelling houdt in dat je gedurende 15 of 20 jaar belastingvrij een kapitaal kunt opbouwen. Je betaalt geen belasting over het opgebouwde vermogen (het valt in box I) en ook de uitkeringen zijn belastingvrij. De maximale vrijstelling na ten minste 20 jaar sparen bedraagt € 157.000,- per persoon. De vrijstellingen zijn eenmalig per verzekerde en gelden ook als er wordt uitgekeerd bij overlijden. Bent u gehuwd of woont u samen? Dan kunt u zelfs rekenen op het dubbele: € 314.000,-. Voorwaarde is wel dat u 20 jaar lang aaneengesloten premie heeft betaald. Daarbij mag de hoogste jaarpremie niet meer dan tien maal de laagste jaarpremie bedragen.

Contact

Heet u interesse in een moderne levenhypotheek, of wilt u een moderne levenhypotheek oversluiten of omzetten in een andere vorm? Maak dan een afspraak via onderstaande button.

Contact