Beleggingshypotheek

Beleggingshypotheken wijken fundamenteel af van de leven- en hybridehypotheken. Het vermogen voor de aflossing van de hypotheek wordt namelijk niet opgebouwd door middel van een kapitaalverzekering, maar door middel van een aparte beleggingsrekening.

De kenmerken

  • Er is geen verplichte aflossing
  • Beleggen door middel van een éénmalige of periodieke inleg in effecten.
  • Meestal is een losse overlijdensrisicoverzekering verplicht.
  • Het in de beleggingsrekening opgebouwde vermogen wordt belast in Box 3.
  • Het rendement is te beïnvloeden door een actieve rol te spelen bij de aan- en verkoop van effecten.
  • Geen zekerheid over beschikbaar kapitaal op einddatum.
  • Hyotheekrenteaftrek alleen voor oude gevallen (hypotheken van voor 1-1-2013).

Nieuwe hypotheken geen renteaftrek

Op een beleggingshypotheek wordt tijdens de looptijd niet afgelost. Hiermee voldoet u dus niet aan de aflossingseis van het nieuwe regime per 1 januari 2013. Dit betekent dat bij een nieuwe beleggingshypotheek geen hypotheekrenteaftrek mogelijk is. Alleen als een bankspaar hypotheek voor 1 januari 2013 is afgesloten is hypotheekrenteaftrek mogelijk. Oversluiten van deze 'oude gevallen' is wel mogelijk met behoud van de renteaftrek.

Geen kapitaalverzekering

Omdat het vermogen voor de aflossing niet door middel van een kapitaalverzekering wordt opgebouwd, betaalt u ook geen premie aan een verzekeraar. De hypotheeklasten bestaan uit de hypotheekrente en eventueel een bedrag dat wordt belegd. Dat kan een eenmalige en/ of een periodieke inleg in een fonds naar keuze zijn. Soms wordt die vrije keuze echter door de hypotheekverstrekker beperkt en moet is er alleen keuze uit een bepaald aanbod van beleggingsfondsen. Het te investeren bedrag kan eventueel in het hypotheekbedrag worden opgenomen. Dit is risicovol dus laat u hierover goed inlichten door de adviseur van HIP!

Box 3

Het vermogen dat u met een beleggingshypotheek opbouwt valt onder de vermogensrendementsheffing in Box III. U betaalt daarom 1,2% belasting over het op 1 januari van het belastingjaar uitstaand vermogen. De fiscus gaat namelijk uit van een gemiddeld rendement van 4%, dat belast wordt met een tarief van 30%. De vrijstelling in Box 3 bedraagt € 21.139,- per persoon (2014).

Beleggingsrisico

Een beleggingshypotheek geeft maximale vrijheid, maar ook het risico dat er aan het einde van de looptijd onvoldoende kapitaal is opgebouwd om de hypotheekschuld af te lossen. Over het algemeen geldt dat een hoog rendement gepaard gaat met een relatief hoog risico. Het is heel belangrijk om een strategie te kiezen die past bij het zogenaamde beleggingsprofiel. Laat u hierover in elk geval goed adviseren.

Tussentijds opnemen

Een beleggingshypotheek biedt veel vrijheid ten aanzien van de inleg. Deze is naar wens te verhogen of te verlagen. U mag aandelen kopen en verkopen, zodat u optimaal kunt profiteren van eventuele koersontwikkelingen. Vaak mag u ook tussentijds bedragen opnemen voor andere doeleinden, mits de behaalde resultaten dit toestaan.

Contact

Heeft u een beleggingshypotheek en wilt u deze oversluiten of omzetten naar een andere hypotheekvorm? Neem dan contact op via onderstaande button.

Contact