Hybride hypotheek

De hybride hypotheken worden ook wel de spaar/ beleggingshypotheken genoemd. In deze hypotheekvorm worden de flexibiliteit van de moderne levenhypotheek en de zekerheid van de spaarhypotheek met elkaar gecombineerd. Dat verklaart de populariteit van deze hypotheekvorm.

Nieuwe hypotheken geen renteaftrek

Op een hybride hypotheek wordt tijdens de looptijd niet afgelost. Hiermee voldoet u dus niet aan de aflossingseis van het nieuwe regime per 1 januari 2013. Dit betekent dat bij een nieuwe hybride hypotheek geen hypotheekrenteaftrek mogelijk is. Alleen als de hypotheek voor 1 januari 2013 is afgesloten is hypotheekrenteaftrek mogelijk. Oversluiten van deze 'oude gevallen' is wel mogelijk met behoud van de renteaftrek.

De kenmerken

 • Er is geen verplichte aflossing tijdens de looptijd, u profiteert maximaal van de fiscale mogelijkheden.
 • U heeft vaste maandelijkse lasten. Deze bestaan uit rente en premie.
 • Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheek in principe (gedeeltelijk) afgelost met de uitkering van de kapitaalverzekering.
 • De uitkering van de gespaarde of belegde premies is belastingvrij, mits aan de fiscale voorwaarden is voldoet.
 • Het rendement is (naar keuze) niet, gedeeltelijk of geheel gegarandeerd.
 • De premies worden belegd in units met een ruime keuze aan beleggingsmogelijkheden, waaronder een hypotheekrentefonds.
 • De constructie is zeer flexibel bij tussentijdse wijzigingen en U heeft de mogelijkheid om binnen de verzekering te switchen van sparen naar beleggen en andersom.
 • De combinatie hypotheekverstrekker/ verzekeraar ligt vast.
 • Premies worden vastgesteld op basis van het zogenaamde "universal-life principe".
 • Geen zekerheid over beschikbaar kapitaal op einddatum.
 • Hyotheekrenteaftrek alleen voor oude gevallen (hypotheken van voor 1-1-2013).

Het principe "universal-life"

U betaalt maandelijks een van te voren afgesproken premie. De verhouding tussen de premie voor de overlijdensrisicodekking (risicopremie) en de premie voor de kapitaalopbouw (spaarpremie) wordt echter iedere maand opnieuw vastgesteld. De hoogte van de risicopremie is afhankelijk van je leeftijd en de hoogte van het benodigde kapitaal bij overlijden. Hoe hoger de opgebouwde waarde des te minder er verzekerd hoeft te worden bij overlijden. Naarmate de verzekering langer loopt hoeft er dus steeds minder risicokapiaal te worden verzekerd. Hierdoor kan over het algemeen de risicopremie relatief laag blijven waardoor er een groter deel van de premie kan worden belegd. De premies voor verzekeringen volgens het "universal-life principe" zijn in de praktijk ook al wat lager dan de traditionele varianten, dat maakt deze verzekeringsvorm extra interessant.

Sparen en/of beleggen

De hybride hypotheek verenigt de moderne levenhypotheek en de spaarhypotheek met elkaar. Net als bij de moderne levenhypotheek, wordt de premie belegd in verschillende beleggingsfondsen. Dat wordt unit-linked beleggen genoemd. Maar u kunt, net als bij een spaarhypotheek, (een deel) van je premie ook onderbrengen in een hypotheekrentefonds. Je ontvangt dan over de ingelegde premie een gegarandeerd rendement dat gelijk is aan het hypotheekrentepercentage dat u betaalt. U heeft de vrijheid om zelf en op elk moment een verdeling te maken tussen beleggen en sparen.

Vaste combinatie

Bij deze hypotheekvorm ligt de combinatie hypotheekverstrekker/ verzekeraar vast. De rente die u ontvangt over het tegoed in het hypotheekrentefonds wordt namelijk door de hypotheekverstrekker vergoedt. Zou u verhuizen en overstappen naar een andere hypotheekverstrekker, dan zou de polis wel kunnen worden voortgezet, maar vervalt de mogelijkheid om in het hypotheekrentefonds te sparen.

Extra mogelijkheden

De hybride hypotheek leent zich uitstekend voor slimme fiscale verdelingen. Denk aan hoog- laagconstructies of aan combinaties met premie- of beleggingsdepots. Daarbij kun u bijvoorbeeld tussentijds bijstorten, premies verhogen of verlagen, of variëren met de looptijd.

Fiscale vrijstelling

Bij hypotheken gecombineerd met een levensverzekering maak je gebruik van een speciale fiscale vrijstelling: de zogenaamde "fiscale vrijstelling voor kapitaalverzekeringen eigen woning". Deze vrijstelling houdt in dat je gedurende 15 of 20 jaar belastingvrij een kapitaal kunt opbouwen. Je betaalt geen belasting over het opgebouwde vermogen (het valt in box I) en ook de uitkeringen zijn belastingvrij. De maximale vrijstelling na ten minste 20 jaar sparen bedraagt € 157.000,- per persoon. De vrijstellingen zijn eenmalig per verzekerde en gelden ook als er wordt uitgekeerd bij overlijden. Bent u gehuwd of woont u samen? Dan kunt u zelfs rekenen op het dubbele: € 314.000,-. Voorwaarde is wel dat u 20 jaar lang aaneengesloten premie heeft betaald. Daarbij mag de hoogste jaarpremie niet meer dan tien maal de laagste jaarpremie bedragen.

Contact

Heeft u een hybride hypotheek en wilt u deze oversluiten of omzetten naar een andere hypotheekvorm? Neem dan contact op via onderstaande button.

Contact