Geld lenen kost geld

Productuitleg

Doorlopend Krediet

Een doorlopend krediet is een leningsvorm waarbij vooraf de kredietlimiet wordt vastgesteld. De maandelijkse termijn bestaat uit een rente- en aflossingsgedeelte, waarbij de rente variabel is. Tussentijds is het mogelijk om weer op te nemen van het krediet tot aan de afgesproken kredietlimiet. De looptijd van de lening is dan ook afhankelijk van de bedragen die opgenomen worden en het gedeelte dat afgelost wordt.

Enkele kenmerken

 • Boetevrij aflossen.
 • Elke maand overzicht met de stand van zaken.
 • Wat men heeft afgelost kan weer opgenomen worden.
 • Variabele rente.
 • Maatwerk mogelijk. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Persoonlijke lening

De persoonlijke lening is een leningsvorm waarbij de klant kiest voor een bepaalde looptijd, de hoogte van het krediet en een rentetarief. Vervolgens wordt de vaste maandtermijn bepaald. De maandelijkse betaling kent een rente- en aflossingscomponent.

Enkele kenmerken

 • Geen tussentijdse opnamemogelijkheid.
 • Men weet precies waar men aan toe is. Looptijd / rente / maandbedrag staat vast.
 • Boetevrij aflossen vaak mogelijk.
 • Men kan kiezen voor looptijd van 12 maanden - 180 maanden.
 • Maatwerk voor huiseigenaren.

Rentekrediet

Een rentekrediet is evenals het doorlopend krediet een leningsvorm waarbij vooraf de kredietlimiet wordt vastgelegd. De rente is variabel en de berekening hiervan vindt maandelijks plaats op basis van het dan uitstaande saldo. Er vinden géén aflossingen plaats, tenzij de klant anders wenst of de leeftijdsgrens bereikt wordt.

Enkele kenmerken

 • Boetevrij aflossen.
 • Elke maand overzicht met de stand van zaken.
 • Wat men heeft afgelost kan weer opgenomen worden.
 • Variabele rente.
 • Na vijf jaar wordt het krediet verlengd of begint men met aflossen.

Financial lease

Financial lease is een kredietmogelijkheid voor zakelijke klanten. Met een leaseconstructie worden bedrijfsmiddelen op zodanige wijze gefinancierd dat de financiële mogelijkheden van de klant optimaal benut worden. Hierbij vooral denken aan auto / bedrijfswagens.

Huurkoop

Huurkoop is een leningsvorm die gebonden is aan een object. Dit betekent dat de hoogte van het krediet wordt bepaald door de aanschafprijs van het object. Vooraf wordt de looptijd, rente en aflossing vastgelegd. Het is niet mogelijk om tussentijds op te nemen. Na afloop van de laatste termijn wordt de klant eigenaar van het object.

Contact