Zorgverzekering

Zorgverzekering

Het afsluiten van een zorgverzekering is verplicht binnen Nederland. Dit is bepaald op grond van de Zorgverzekeringswet. Verzekeringsplichtigen moeten zich verzekeren en verzekeraars zijn verplicht iedereen die een aanvraag indient, te accepteren. Dit geldt overigens niet voor aanvullende verzekeringen. Het basispakket is samengesteld door de overheid. De basisverzekering dekt:

  • Geneeskundige zorg
  • Ziekenhuisverblijf
  • Tandheelkundige zorg
  • Hulpmiddelen
  • Kraamzorg
  • Ziekenvervoer
  • Paramedische zorg

Een basisverzekering houdt in dat iedere Nederlander verzekerd is voor medisch noodzakelijke zorg. Naast de basisverzekering kunt u zich aanvullend verzekeren. U verzekert zich dan voor zorg die niet in het basispakket van de Zorgverzekeringswet valt. Voorbeelden hiervan zijn alternatieve geneeswijze, fysiotherapie en tandheelkundige hulp.

Polissen

Er zijn twee verschillende polissen:

Naturapolis

Bij een naturapolis geeft de verzekeraar aan naar welke zorgaanbieder u moet gaan. De verzekeraar heeft met deze aanbieders een contract gesloten. Wanneer u gebruik wilt maken van een andere aanbieder, dan bestaat de kans dat de kosten niet vergoed worden.

Restitutiepolis

Bij een restitutiepolis kunt u gemaakte ziektekosten geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen op basis van originele rekeningen. In veel gevallen moet u de kosten eerst zelf betalen voordat deze worden vergoed.

Voor de keuze van een zorgverzekeraar kan er gekeken worden naar de volgende aspecten:

  1. 1. Nominale premie
  2. 2. De uitvoering van natura of restitutie
  3. 3. Aanvullende verzekeringen, hoogte van de premie en verschillen in dekking