Geld lenen kost geld

Handige links

www.afm.nl

De AFM houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Wat kun je als consument van dit toezicht verwachten? En welke stappen moet je zelf nemen?

www.kifid.nl

Vanaf 31 maart 2007 is er één klachtenloket voor financiële diensten waar de consument zijn klacht kan indienen. Tot die tijd voorziet het in een doorverwijzing van klachten naar de geschillenregelingen die in het Kifid mee gaan draaien.

www.nvf.nl

De Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF) is een brancheorganisatie die de belangen van professionele financieringsintermediairs behartigt. De vereniging is opgericht in 1976 en vertegenwoordigt momenteel méér dan 60% van de totale financieringsomzet die via het intermediaire kanaal tot stand komt.

www.nibud.nl

Het NIBUD informeert en adviseert u over allerlei geldzaken. Door u informatie en tips te geven op deze website, maar ook door diverse boeken en brochures uit te geven.

www.bkr.nl

Bureau Krediet Registratie, kortweg BKR, informeert over het leen- en aflosgedrag van consumenten in Nederland. In het Centraal Krediet Informatiesysteem van BKR ofwel CKI leggen we betalingsverplichtingen vast van consumenten die een krediet, kredietfaciliteit of gsm-abonnement op hun naam hebben.

www.consumentenbond.nl

Vereniging in Nederland die opkomt voor de belangen van de consument.

Contact