Annuïteitenhypotheek

De annuïteitenhypotheek is één van de hypotheekvormen waarmee voldaan wordt aan de aflossingseis van het nieuwe regime. De betaalde rente kan dus afgetrokken worden in box 1 van de inkomstenbelasting. Sinds de invoering van de aflossingseis per 1 januari 2013 is de annuïteitenhypotheek de meest gekozen variant bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek.

De kenmerken

  • De hypotheek heeft een vaste einddatum.
  • Tijdens de looptijd wordt periodiek afgelost.
  • De hypotheekschuld is aan het eind van de looptijd geheel afgelost.
  • Er is recht op hypotheekrenteaftrek in box 1 inkomstenbelasting.
  • De bruto maandlasten gedurende de gehele periode blijven gelijk (bij gelijkblijvende rente)

Bruto en netto maandlasten

De bruto maandlasten blijven gedurende de looptijd van de hypotheek gelijk. Het maandelijks te betalen bedrag wordt de annuïteit genoemd. De samenstelling van het maandelijkse bedrag verandert in de loop van de jaren. In het begin bestaat het bedrag voor een groot deel uit rente en voor een klein deel uit aflossing. Dat verschuift gedurende de looptijd. Aan het einde van de looptijd bestaat het bedrag voor een groot deel uit aflossing en nog maar voor een klein deel uit rente.
Dit betekent dat het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek gedurende de looptijd steeds kleiner wordt. In het begin is er immers veel renteaftrek, later veel minder. De netto maandlasten zullen dus geleidelijk stijgen. Normaal gesproken wordt dit echter gecompenseerd door de inflatiecorrectie van de lonen. Als de inkomsten gelijk opgaan met de inflatie en de inflatie niet al te laag is zal het percentage van het inkomen dat nodig is om de netto lasten te dragen ongeveer gelijk blijven of zelfs dalen.

Overlijdensrisico en arbeidsongeschiktheid

Aan de annuïteitenhypotheek is niet standaard een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld. Sommige geldverstrekkers stellen het afsluiten van zo'n verzekering als voorwaarde. Ook als de geldverstrekker dit niet verplicht, kan het verstandig zijn toch (een deel van) het hypotheekbedrag te verzekeren bij overlijden. Ook kan het verstandig zijn een verzekering af sluiten om (een deel van) de maandlasten vergoed te krijgen bij arbeidsongeschiktheid en/of werkeloosheid. Uw adviseur kan voor u uitrekenen wat de mogelijkheden zijn en wat de kosten daarvan zijn.

Contact

Wilt u meer weten over de annuïteitenhypotheek of één van de andere hypotheekvormen, neem dan vrijblijvend contact op via onderstaande button.

Contact